EN

O mně

Vedení terapie

Vycházím z principů Gestalt terapie — klientům nabízím podporu při zvládání náročných životních situací s důrazem na uvědomění si přítomných prožitků.

Způsob mé práce ovlivňují principy psychoanalytické psychoterapie. Ty umožňují hlubší porozumění procesům, které se odehrávají v našich životech na vědomé i nevědomé úrovni.

Ve své praxi se zaměřuji na individuální práci s dospělými klienty a páry.

Zkušenosti

Věnuji se terapii, koučování, facilitaci řešitelských worskhopů, lektorování a různým HR projektům.

Mé zkušenosti z korporátního prostředí mi usnadňují porozumět nárokům na výkon, které mnohdy vedou k vyčerpání či vyhoření. Vím, jak v takových chvílích podat pomocnou ruku a na chvíli se zastavit a nadechnout.

Seberozvoj

Svým klientům chci nabídnout to nejlepší. Pracuji pod pravidelnou individuální i skupinovou supervizí a účastním se odborných kurzů a konferencí. Vybrané oblasti zaměření kurzů: párová a rodinná terapie, krizová intervence, práce s traumatem, práce s tělem v psychoterapii, úzkosti, panické ataky apod.

Vzdělávání


Dana Vlčková
+420 720 656 954
info@danavlckova.cz