EN

Časté otázky

Jak se nakládám s informacemi, které terapeutovi sdělím?

Má spolupráce s klienty je postavená na diskrétnosti a mlčenlivosti. Informace, které na terapii zazní, zůstávají mezi mnou a klientem.

Výjimkou jsou pravidelné supervize, jejichž cílem je reflexe mé práce a rozvoj profesních dovedností. Supervize mi poskytuje nadhled a umožňuje případnou změnu v přístupu – tedy i zlepšení spokojenosti klienta. Údaje, které by mohly vést k identifikaci klienta, supervizorovi nesděluji.

Ve své práci se řídím etickými kodexy České asociace pro psychoterapiiEuropean Mentoring & Coaching Council.

Kdy je ten správný čas začít terapii?

Pokud máte pocit, že se točíte v kruhu, postupy, které vám dříve zabíraly, přestaly fungovat nebo se potýkáte se složitými situacemi, které nezvládáte sami, je pravděpodobně ten správný čas vyhledat odbornou pomoc. Vhodná doba je i v momentě, kdy cítíte, že se chcete rozvíjet, poznat sebe a své potřeby, soustředit se na sebevědomí či vnitřní pohodu. Správný čas je čas, kdy se pro tuto cestu rozhodnete.

Nestačilo by mi jen přečíst si pár knih nebo poslechnout podcast?

Určitě to můžete zkusit. Možná naleznete inspiraci a správnou motivaci, či strategii, jak čelit svým problémům. Žádné knihy nebo články však nemohou dostatečně odpovědět na vaši konkrétní situaci a osobní potřeby. Nezřídka se v průběhu terapie s klientem dotkneme oblastí pod povrchem a zjistíme, že řešení je třeba hledat jinde.

Jak dlouho trvá psychoterapie?

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět. Délka terapie se odvíjí od konkrétních potřeb klienta a okolností v jeho životě. Pokud přicházíte do terapie s konkrétním problémem a zájmem nalézt dobré řešení, setkávání může trvat pár týdnů. Lidé často přicházejí prozkoumat své problémy, které jsou hlubšího a komplexnějšího charakteru. Takové terapie trvají několik měsíců až let.

Jak často bychom se měli potkávat?

Obecně doporučovanou frekvencí setkávání, zejména na začátku terapie, je 1× týdně. Pokud to není možné, pak alespoň každých 14 dní. Na vhodném tempu se spolu domluvíme. Dostatečný čas mezi terapiemi umožnuje zpracovávat a integrovat poznatky ze sezení, naopak jsou-li pauzy mezi setkáními příliš dlouhé, máme tendenci vracet se ke starým vzorcům.

Mezi klientem a terapeutem se snáze buduje vztah, pokud jsou setkání pravidelná.

Jak probíhá platba za konzultace?

Platit lze hotově na konci setkání nebo převodem na účet. Platby za první sezení u individuální či párové terapie a koučovací setkání probíhají v hotovosti na konci setkání. Preferujete-li první sezení zaplatit bezhotovostně, platbu je třeba provést před samotným setkáním.

Ceny za individuální či párovou konzultaci se liší, jejich výši domluvíme před prvním setkáním.

Zobrazit ceník

Co se stane, když sezení zruším?

Domluvené setkání lze bezplatně přeobjednat nebo zrušit více než 2 pracovní dny předem. Pokud termín zrušíte později nebo se nedostavíte, platíte storno poplatek ve výši 100 % ceny. Pozdě zrušený termín nemohu nabídnout jiným klientům, kteří by měli o konzultaci zájem.

Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem, psychoterapeutem a koučem?

Psychiatrie je obor medicíny, který se zabývá léčbou duševních chorob, emočních poruch, abnormálního chováni apod. Psychiatr je lékař s vystudovanou medicínou, který dalším studiem získal atestaci v oboru psychiatrie. Zkoumá biologické, neurologické a biochemické procesy a poskytuje léčbu dle konkrétního problému. To zahrnuje stanovení diagnózy a předepis léků.

Psycholog je absolventem pětiletého studia oboru psychologie na VŠ. Zaměřuje se na lidskou mysl, chování a pocity. Poskytuje psychologické služby a na rozdíl od psychiatra nemůže předepisovat léky.

Psychoterapeutem se může stát jak psychiatr, tak psycholog, případně absolvent alespoň bakalářského studia humanitního směru VŠ. Musí však absolvovat pětiletý (nebo i víceletý) akreditovaný systematický psychoterapeutický výcvik. Jedná se o komplexní terapeutický rozvoj – výcvik zkoumá vlastní zkušenost s procesem psychoterapie, probírá metodologii psychoterapie a supervize. Psychoterapie pomáhá lidem měnit jejich chování, myšlení, porozumět emocím a posunout se žádoucím směrem.

Kouč i terapeut mají stejný úkol – pomoci k lepšímu prožívání života klienta. Koučování se zaměřuje na určení cílů, identifikaci překážek a problémů. Kouč tak zkoumá různé cesty a vybírá ty, které vedou k dosažení požadovaných výsledků. Provází a podporuje klienta v převzetí kontroly nad svými tématy a životem.


Dana Vlčková
+420 720 656 954
info@danavlckova.cz